Gover
nance
Evol
Interim & project management
Health care
Business development
ution

Visie

Ik geloof in de kwaliteiten en competenties van mensen. Regels en structuren in een organisatie moeten de realisatie van de doelen duurzaam ondersteunen. Governance gaat daarom niet alleen over procedurele zaken, maar vooral over menselijk gedrag, interpersoonlijke processen, interne en externe communicatie en cultuur. Ik werk met u en uw mensen samen, zodat iedereen verder kan bouwen op wat we samen hebben gestart.