Gover
nance
Evol
Interim & project management
Health care
Business development
ution

Toezicht bij fusies en samenwerkingen

Door alle transities in de zorg neemt de complexiteit toe. Dat betekent dat besturen en toezichthouden minder planbaar worden en er sneller en gereageerd en geacteerd moet worden. Er zullen zich vaker momenten voordoen waarin moet blijken of raad van toezicht en raad van bestuur dezelfde interpretaties van afspraken en taak- en rolverdeling hebben. Elkaar meenemen in het proces is zeker zo belangrijk als de inhoud. Strategische flexibiliteit is nodig om het proces goed te laten verlopen. Dat vraagt zelfinzicht en procesverantwoordelijkheid om de kernopdracht van de organisatie te kunnen verwezenlijken.

Toezicht op fusies en samenwerking. Sharon van de Veerdonk en Harry Woldendorp, Boardroom Zorg, december 2013: BRZ_toezicht op fusies en samenwerking_dec2013