Gover
nance
Evol
Interim & project management
Health care
Business development
ution

De arbeidsmarkt van interne toezichthouders onder de loep

SEOR/Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het functioneren van de arbeidsmarkt voor interne toezichthouders in de zorg, onderwijs, kinderopvang, woningcorporaties en cultuur.  Sharon van de Veerdonk  heeft meegewerkt aan de literatuurstudie in dit rapport.

Op basis van de uitgevoerde enquête schat SEOR/Ecorys dat er in de vijf sectoren zo’n 23 duizend toezichtsplekken zijn en wordt verwacht dat vijftienhonderd plekken per jaar door nieuwe intreders moeten worden ingevuld. SEOR/Ecorys concludeert dat er voldoende personen zijn die geschikt (te maken) zijn om deze functies te vervullen en concludeert dat er geen arbeidsmarktprobleem optreed. In haar onderzoek gaat SEOR/Ecorys verder onder andere in op de WNT-norm, diversiteit en scholing.

Arbeidsmarkt interne toezichthouder_GBT_2015
Eindrapport_de arbeidsmarkt van interne toezichthouders_2014

Nieuwe profielen voor Toezichthouders

In het laatste nummer van Boardroom Zorg voor dit jaar hebben we gekeken naar wenselijke profielen van interne toezichthouders. De snelle opeenvolgende veranderingen in de zorgsector vragen niet plotsklaps totaal andere competenties en vaardigheden. Wel zullen er nieuwe profielen ontstaan zoals het profiel (maatschappelijk) ondernemerschap, marketing & communicatie. Een tweede, veelgevraagd profiel hangt samen met kennis van ketenzorg en decentralisaties. Lees meer BRZ_nieuwe profielen toezicht

Als het bestaan op het spel staat

Als het voortbestaan van de zorginstelling in het geding is, blijkt vaak dat onder zware externe druk de raad van toezicht in een beslissende rol terecht dreigt te komen. Niet alleen staat dan het bestaan van de zorginstelling (cliënten/medewerkers) op het spel, maar ook het eigen bestaan als toezichthouder in financiële (secundaire aansprakelijkheidsstelling) en in morele zin (onafhankelijke oordeelsvorming) ligt onder vuur. Regelgeving schiet tekort bij de dilemma’s die interne toezichthouders onder die omstandigheden ervaren.

Toezichthouder worstelt met dilemma’s. Voortbestaan zorgorganisatie op het spel. Harry Woldendorp en Sharon van de Veerdonk. Boardroom Zorg, Maart 2014: BRZ_02_2014_ dilemma

Aansprakelijkheid van toezichthouders

Governance-incidenten bij Philadelphia, Vestia, Amarantis en Woningstichting Servatius hebben voeding gegeven aan de roep om aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. In dit artikel gaan we in op de wettelijke kaders voor die aansprakelijkheid, de toetsingsgronden, de consequenties voor het documenteren van besluitvormingsprocessen en hoe de formele verantwoording kan bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming.

Paper trail als toegevoegde waarde in toezichtproces. Joost Kramer, Sharon van de Veerdonk en Harry Woldendorp, Boardroom Zorg, Januari 2014:  BRZ_Paper Trail-intern toezicht_januari2014_p16-19