Gover
nance
Evol
Interim & project management
Health care
Business development
ution

Als het bestaan op het spel staat

Als het voortbestaan van de zorginstelling in het geding is, blijkt vaak dat onder zware externe druk de raad van toezicht in een beslissende rol terecht dreigt te komen. Niet alleen staat dan het bestaan van de zorginstelling (cliënten/medewerkers) op het spel, maar ook het eigen bestaan als toezichthouder in financiële (secundaire aansprakelijkheidsstelling) en in morele zin (onafhankelijke oordeelsvorming) ligt onder vuur. Regelgeving schiet tekort bij de dilemma’s die interne toezichthouders onder die omstandigheden ervaren.

Toezichthouder worstelt met dilemma’s. Voortbestaan zorgorganisatie op het spel. Harry Woldendorp en Sharon van de Veerdonk. Boardroom Zorg, Maart 2014: BRZ_02_2014_ dilemma