Gover
nance
Evol
Interim & project management
Health care
Business development
ution

Als het bestaan op het spel staat

Als het voortbestaan van de zorginstelling in het geding is, blijkt vaak dat onder zware externe druk de raad van toezicht in een beslissende rol terecht dreigt te komen. Niet alleen staat dan het bestaan van de zorginstelling (cliënten/medewerkers) op het spel, maar ook het eigen bestaan als toezichthouder in financiële (secundaire aansprakelijkheidsstelling) en in morele zin (onafhankelijke oordeelsvorming) ligt onder vuur. Regelgeving schiet tekort bij de dilemma’s die interne toezichthouders onder die omstandigheden ervaren.

Toezichthouder worstelt met dilemma’s. Voortbestaan zorgorganisatie op het spel. Harry Woldendorp en Sharon van de Veerdonk. Boardroom Zorg, Maart 2014: BRZ_02_2014_ dilemma

Aansprakelijkheid van toezichthouders

Governance-incidenten bij Philadelphia, Vestia, Amarantis en Woningstichting Servatius hebben voeding gegeven aan de roep om aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. In dit artikel gaan we in op de wettelijke kaders voor die aansprakelijkheid, de toetsingsgronden, de consequenties voor het documenteren van besluitvormingsprocessen en hoe de formele verantwoording kan bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming.

Paper trail als toegevoegde waarde in toezichtproces. Joost Kramer, Sharon van de Veerdonk en Harry Woldendorp, Boardroom Zorg, Januari 2014:  BRZ_Paper Trail-intern toezicht_januari2014_p16-19