Gover
nance
Evol
Interim & project management
Health care
Business development
ution

De arbeidsmarkt van interne toezichthouders onder de loep

SEOR/Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het functioneren van de arbeidsmarkt voor interne toezichthouders in de zorg, onderwijs, kinderopvang, woningcorporaties en cultuur.  Sharon van de Veerdonk  heeft meegewerkt aan de literatuurstudie in dit rapport.

Op basis van de uitgevoerde enquête schat SEOR/Ecorys dat er in de vijf sectoren zo’n 23 duizend toezichtsplekken zijn en wordt verwacht dat vijftienhonderd plekken per jaar door nieuwe intreders moeten worden ingevuld. SEOR/Ecorys concludeert dat er voldoende personen zijn die geschikt (te maken) zijn om deze functies te vervullen en concludeert dat er geen arbeidsmarktprobleem optreed. In haar onderzoek gaat SEOR/Ecorys verder onder andere in op de WNT-norm, diversiteit en scholing.

Arbeidsmarkt interne toezichthouder_GBT_2015
Eindrapport_de arbeidsmarkt van interne toezichthouders_2014