Gover
nance
Evol
Interim & project management
Health care
Business development
ution

Risicomanagement vraagt actief toezicht

De risico’s voor zorginstellingen nemen toe als gevolg van de vele systeemveranderingen. Voor het verkrijgen van een krediet bij een bank bijvoorbeeld moeten zij aan steeds strengere eisen voldoen. Als gevolg daarvan verandert de rol van de toezichthouder. Hij moet zijn positie herijken: waar ligt mijn focus, competentie en verantwoordelijkheid. Van hem wordt een actieve en kritische houding verwacht. In dit artikel belichten we twee aspecten: de eigen toezicht- houderspositie en de risicoagenda van de raad van toezicht. Belangrijk daarbij is te beseffen dat de afgelopen jaren de rol van toezichthouders in de rechtspraak steeds groter is geworden.

Risicomanagement vraagt actief toezicht_BRZ_2014_september