Gover
nance
Evol
Interim & project management
Health care
Business development
ution

Aansprakelijkheid van toezichthouders

Governance-incidenten bij Philadelphia, Vestia, Amarantis en Woningstichting Servatius hebben voeding gegeven aan de roep om aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. In dit artikel gaan we in op de wettelijke kaders voor die aansprakelijkheid, de toetsingsgronden, de consequenties voor het documenteren van besluitvormingsprocessen en hoe de formele verantwoording kan bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming.

Paper trail als toegevoegde waarde in toezichtproces. Joost Kramer, Sharon van de Veerdonk en Harry Woldendorp, Boardroom Zorg, Januari 2014:  BRZ_Paper Trail-intern toezicht_januari2014_p16-19