Gover
nance
Evol
Interim & project management
Health care
Business development
ution

Toezicht houden vanuit de eigen identiteit

De Raad van Toezicht krijgt een steeds belangrijkere rol toegedicht en heeft een toetssteen nodig om koers te houden. De sleutel ligt in het gedeeld belang van toezicht en bestuur: de maatschappelijke taak van de organisatie. Deze taak, de visie en de kernwaarden vormen de identiteit. Toezichthouden vanuit de identiteit voorkomt dat ongezien van de koers afgedwaald wordt en zorgt ervoor dat risico’s en waarden een toetsingskader hebben. Lees meer:

Toezichthouden uit de eigen identiteit: De volgende stap in professionalisering van toezicht. Van de Veerdonk, S. en H. Woldendorp, Boardroom Zorg, december 2012