Gover
nance
Evol
Interim & project management
Health care
Business development
ution

De interne toezichthouder anno 2012

Kim Putters en Sharon van de Veerdonk, De interne toezichthouder anno 2012, Zorgvisie magazine nr. ½, januari/februari 2012

De interne toezichthouder anno 2012

De interne toezichtfunctie staat onder druk. De omgeving van de zorg, en dus van het toezicht, is in enorm tempo gewijzigd. De raden van bestuur zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid, doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg. De raden van toezicht  hebben vervolgens de taak integraal te beoordelen of de bestuurders de goede dingen doen en de juiste afwegingen maken tussen al die belangen. Want het kan nooit allemaal tegelijk en in gelijke  mate. Wat betekenen al deze veranderingen voor de interne toezichthouders?

Zorgvisie_De interne toezichthouder anno 2012
De Zorgvisie Blog
2012http://www.zorgvisie.nl/Nieuws/13236/Zorgvisie-magazine-januarifebruari-2012.htm