Odin Development Compass

De ODC maakt de natuurlijke krachten van individuen, (management) teams en raden van bestuur en toezicht inzichtelijk. De ODC is gebaseerd op de filosofie van Dr. Carl Gustav Jung en is ontwikkeld en gevalideerd door de Odin Company. De ODC maakt een helder onderscheid tussen de natuurlijke en ontwikkelbare competenties van mensen en aangeleerd gedrag. Op basis van het ODC-profiel kan functioneel en disfunctioneel gedrag voorspeld worden wanneer mensen onder druk staan van bijvoorbeeld targets of persoonlijke stress. De winst ligt in het natuurlijke en ontwikkelbare gebied. De talenten in dit gebied kunnen floreren als mensen en teams inzicht hebben in de patronen die hun hinderen in het realiseren van taken, ambities en doelen.

odin development compass

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.” Dr. C.G Jung