Gover
nance
Evol
Interim & project management
Health care
Business development
ution

Instrumenten

Ik zie modellen en methodes als waardevolle instrumenten in het versterken van de competenties, creativiteit en kennis van de mensen in de organisatie en om richting te geven t.b.v. duurzame prestaties. Mijn ‘toolbox’ bestaat uit bewezen analyse-, strategie- en scenario-ontwikkelingsmethoden, observaties
en interviews, erkende geaccrediteerde coaching technieken en instrumenten (Odin Development Compass® en analytische coaching) en theorieën over teamwerk (Tuckman) en leer- en veranderingscycli (Theory U).